Khu Tưởng Niệm Nguyễn Sinh Sắc


Địa điểm : Xã Tây Giang, huyện Tây Sơn
Hạng mục : Ngói Âm Dương
Ngày thi công : 21/01/2014
Ngày hoàn thành : 22/05/2015
Ngày đăng : 23/05/2015
Lượt xem : 2259
Các dự án khác


Hotline_Mr. Khôi 0978.487.873