English
NGÓI MŨI HÀI 120 ENGOBE MÀU GHI
NGÓI MŨI HÀI 120 ENGOBE MÀU GHI
NGÓI MŨI HÀI 120 ENGOBE MÀU GHI

NGÓI MŨI HÀI 120 ENGOBE MÀU GHI

Mã số: N09.1-GT.501
Kích thước: 140x140x10 (mm)
Trọng lượng : 0,35 kg/viên
Xuất xứ : Việt Nam
Số viên /m2 : 120 viên/m2
Giá bán : Call
Số lượng:
Sản phẩm khác
NGÓI 10 ENGOBE MÀU ĐỎ
Mã số : N10.2 BM.613
Giá bán: Call
NGÓI 10 ENGOBE MÀU ĐEN
Mã số : N10.2 GT.499
Giá bán: Call
NGÓI 10 ENGOBE MÀU GHI
Mã số : N10.2 GT.501
Giá bán: Call
NGÓI 10 MEN MÀU XANH ĐEN
Mã số :
Giá bán: Call
NGÓI 20 ENGOBE MÀU ĐỎ
Mã số : N02-E613-1M
Giá bán: Call
NGÓI 22 ENGOBE MÀU ĐỎ
Mã số : N01- BM.613
Giá bán: Call
NGÓI VẢY CÁ ENGOBE MÀU ĐEN
Mã số : N07-GT.499
Giá bán: Call
NGÓI VẢY CÁ ENGOBE MÀU GHI
Mã số : N07-GT501
Giá bán: Call
NGÓI VẢY CÁ ENGOBE MÀU ĐỎ
Mã số : N07-BM.613
Giá bán: Call
NGÓI MŨI HÀI 120 ENGOBE MÀU ĐỎ
Mã số : N09.1-BM.613
Giá bán: Call

Hotline

Hotline

Mr Khôi 0978.487.873