English
NGÓI VẢY CÁ ENGOBE MÀU ĐEN
NGÓI VẢY CÁ ENGOBE MÀU ĐEN
NGÓI VẢY CÁ ENGOBE MÀU ĐEN

NGÓI VẢY CÁ ENGOBE MÀU ĐEN

Mã số: N07-GT.499
Kích thước: 265x160x12,5 (mm)
Trọng lượng : 1,1 kg/viên
Xuất xứ : Việt Nam
Số viên /m2 : 65 viên/m2
Giá bán : Call
Số lượng:
Sản phẩm khác
NGÓI 10 ENGOBE MÀU ĐỎ
Mã số : N10.2 BM.613
Giá bán: Call
NGÓI 10 ENGOBE MÀU ĐEN
Mã số : N10.2 GT.499
Giá bán: Call
NGÓI 10 ENGOBE MÀU GHI
Mã số : N10.2 GT.501
Giá bán: Call
NGÓI 10 MEN MÀU XANH ĐEN
Mã số :
Giá bán: Call
NGÓI 20 ENGOBE MÀU ĐỎ
Mã số : N02-E613-1M
Giá bán: Call
NGÓI 22 ENGOBE MÀU ĐỎ
Mã số : N01- BM.613
Giá bán: Call
NGÓI VẢY CÁ ENGOBE MÀU GHI
Mã số : N07-GT501
Giá bán: Call
NGÓI VẢY CÁ ENGOBE MÀU ĐỎ
Mã số : N07-BM.613
Giá bán: Call
NGÓI MŨI HÀI 120 ENGOBE MÀU GHI
Mã số : N09.1-GT.501
Giá bán: Call
NGÓI MŨI HÀI 120 ENGOBE MÀU ĐỎ
Mã số : N09.1-BM.613
Giá bán: Call

Hotline

Hotline

Mr Khôi 0978.487.873