Từ ngày 15/05/2019 đến 19/05/2019, Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai – TUILDONAI tham gia Triển Lãm Quốc Tế VietBuild tại Tp. Đà Nẵng.
Mang tới triển lãm là những sản phẩm độc đáo của công ty như: Ngói 10, Ngói 10 tráng men engobe, Ngói 10 tráng men đen, Ngói 10 tráng men engobe xám, Gạch trang trí, Gạch Tàu Lá Dừa 30, Gạch Tàu Nút Tròn, Gạch Tàu Lục Giác,Gạch Chữ U chống nóng….