Từ ngày 19/06/2019 đến 23/06/2019, Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai – TUILDONAI tham gia Triển Lãm Quốc Tế VietBuild tại Tp. Hồ Chí Minh và kỉ niệm 79 năm thành lập thương hiệu TUILDONAI.
Mang tới triển lãm là những sản phẩm độc đáo của công ty như: Ngói 10, Ngói 10 tráng men engobe, Ngói 10 tráng men đen, Ngói 10 tráng men engobe xám, Gạch trang trí, Gạch Tàu Lá Dừa 30, Gạch Tàu Nút Tròn, Gạch Tàu Lục Giác,Gạch Chữ U chống nóng….

z1437930719445_f2fb056b282a217f506a29f290a23c22_1
z1437930705978_10925b0ff5995c8c9e18c217f70abe86
z1437930721842_7ad7808a14e6e4ca977099c071dc1ae1
z1437930721244_3e11196da4fccbf052d61cd7d6be2b7f
z1437930729150_6567f4369bc8577ceff0781d66ecb837
z1437930768047_eac3bdc1cf09d2ffa6be71647d7644a6
b19287b6dda839f660b9