Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội DN HVNCLC cho biết: Nhiều nước khu vực ASEAN đang có sự đầu tư mạnh mẽ cho vấn đề số hóa, công nghệ. Hầu hết các nước Asean đều có chiến lược, chính sách đào tạo và hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, DN địa phương trong việc số hóa để nâng năng lực cạnh tranh. Mã Lai có chương trình đào tạo từ ba năm trước (chuyên gia Nguyễn Phi Vân của Việt Nam được mời làm cố vấn và trực tiếp đào tạo doanh nghiệp nhỏ Mã Lại). Singapore có chương trình Go digital và nay là Start digital với chính sách đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ. Philippines, Indonesia đều có chính sách hỗ trợ từ vốn, kỹ năng quản lý, đặc biệt là số hóa. Thái Lan có chính sách khuyến khích áp dụng cải tiến công nghệ tiên tiến điện tự động và các sản phẩm 6ES7214-1AG40-0XB0cho các doanh nghiệp hoạt động công nghiệp, kinh doanh vừa và nhỏ tại địa phương…

Trong khi đó, nhiều DN HVNCLC hiện nay đã và đang đi theo xu thế về công nghệ, số hóa quá trình sản xuất kinh doanh. Nhiều lãnh đạo trẻ của các doanh nghiệp đang tập trung “chuyển đổi số” đã được được bầu vào Ban chấp hành Hội DN HVNCLC trong kỳ Đại hội cuối năm 2018 vừa qua.

TYa-Yam-cYa-cac-doanh-nhan-trY-la-Pho-chY-tYch-HYi-DN-HVNCLC-1-640x427-1

Phát biểu lại lễ công bố, bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định: “Đi đúng hướng của chỉ đạo chính phủ là lấy doanh nghiệp làm trung tâm của cuộc đổi mới công nghệ và tích cực hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, Hội doanh nghiệp HVNCLC là người bạn đồng hành hiệu quả tâm đắc của chúng tôi.

Chúng tôi rất mừng khi thấy Bộ tiêu chí Chuẩn hội nhập các ngành Phi thực phẩm cũng như tiêu chuẩn mới Localgap mà đối tác này xây dựng lần đầu tiên đột phá thành công việc chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế cho nông dân và các doanh nghiệp nhỏ và những nhà SX yếu thế đủ điều kiện bước vào thị trường với tiêu chuẩn phù hợp và chắc chắn đạt được thành quả tốt trong xuất khẩu. Chính là qua sự hợp tác với Hội mà chúng tôi hiện thực hoá định hướng nâng cao vai trò doanh nghiệp, coi đó là trung tâm hệ thống đổi mới sáng tạo của quốc gia.

Chúng tôi tin chắc với sự hợp tác bền bỉ với Hội DN.HVNCLC, chúng tôi có nhiều thực tế tốt để tham mưu cho chính sách chung của chính phủ; thu hút được các nguồn lực xã hội qua các doanh nghiệp để cùng nhau chúng ta tiếp cận, làm chủ các công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng của quốc gia”.