Ngày 25 tháng 02 năm 2022 Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai – Tuildonai tham dự buổi họp mặt đầu năm của Saca ( HIỆP HỘI XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TP.HCM) tổ chức
Tại trung tâm hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon. 
Tại hội nghị, Gạch ngói Đồng Nai – Tuildonai đã trở thành nhà tài trợ chính cho các hoạt động của Saca năm 2022.
 
z3223777329985_ccc398df996f0b72673c7acab8df71b9
 
z3223777333645_432d49163814ad7b0065615e149643df
z3223777333635_dc6cc8097984b53515c816e6b0aa039a
z3223777333886_35830d611a606e133fc5be2244960018
z3223777333613_78685866c4afe7f120e43fe0fe2c5341